BRING KNOWLEDGE TO YOU

PHP Tutorial


PHP là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi.

Thích hợp cho lập trình web và có thể nhúng vào trong HTML.

Ví dụ về "Hello World" trong PHP

Example

<?php
echo "Hello World";
?>
Run example »

Click vào "Run example" để chạy thử và xem kết quả.

Hãy bắt đầu những bài học PHP đầu tiên ngay bây giờ >>


Tham khảo thêm về PHP

Tất cả các function trong php bạn có thể tham khảo ở phần dưới:

- Các function xử lý mảng - array trong php function array trong php

- Function xử lý chuỗi - string trong php function string trong php

- Các hàm toán học trong php function math trong php

- Các function xử lý thời gian - datetime trong php function datetime trong php

- Các function tương tác với thư mục - directory trong php function directory trong php

- Các function xử lý header và cookie trong php function xử lý cookie và header trong php

- Function xử lý tổng hợp misc - string trong php function misc trong php

- Các function tương tác với database MySQL trong php function tương tác với database mysql trong php

- Các function gửi mail trong php function gửi mail trong php

- Các function xử lý giao thức FTP trong php function ftp trong php

- Các function tương tác với hệ thống - file system trong php function filesystem trong php

- Các function bộ lọc filter trong php function filter trong php

- Các function xử lý lỗi - error trong php function error trong php

- Các function xử lý lịch calendar trong php function calendar trong php

- Các function zip trong php function zip trong php

- Danh sách các múi giờ - timezone trong php Danh sách các múi giờ trong php


×


PHP4dev được xây dựng nhằm hỗ trợ lập trình viên Việt dễ dàng học và training kiến thức. Những ví dụ đơn giản, dễ hiểu giúp tiếp thu nhanh chóng. Tất cả những nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn chính thống như các Home Page của các ngôn ngữ. Chúng tôi không chắc chắn tuyệt đối những nội dung được viết chính xác. Bởi vậy nếu có lỗi xin vui lòng phản hồi lại với chúng tôi. Khi sử dụng, bạn phải đồng ý chấp nhận điều khoản sử dụng, lưu trữ cookie,quyền riêng tư.
Bản quyền 2017 thuộc về Mai Minh.

Thanks for your reading!