BRING KNOWLEDGE TO YOU

Danh sách các bài tập trong php


Để hiểu hơn về php, php4dev đưa ra một danh sách các bài tập để bạn có thể vừa học vừa code trong quá trình học để hiểu rõ hơn.

Danh sách các bài tập trong php

PHP cơ bản: bài tập cơ bản trong php

PHP array - mảng: bài tập về mảng - array trong php

PHP vòng lặp for, foreach, while, do...while phần 1: bài tập về vòng lặp trong php phần 1

PHP vòng lặp for, foreach, while, do...while phần 2: bài tập về vòng lặp trong php phần 2

PHP function - hàm: bài tập về function - hàm trong php

PHP class và object: bài tập về class và object trong php

PHP regular expression - biểu thức chính quy: bài tập về biểu thức chính quy, regular expression trong php


×


PHP4dev được xây dựng nhằm hỗ trợ lập trình viên Việt dễ dàng học và training kiến thức. Những ví dụ đơn giản, dễ hiểu giúp tiếp thu nhanh chóng. Tất cả những nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn chính thống như các Home Page của các ngôn ngữ. Chúng tôi không chắc chắn tuyệt đối những nội dung được viết chính xác. Bởi vậy nếu có lỗi xin vui lòng phản hồi lại với chúng tôi. Khi sử dụng, bạn phải đồng ý chấp nhận điều khoản sử dụng, lưu trữ cookie,quyền riêng tư.
Bản quyền 2017 thuộc về Mai Minh.

Thanks for your reading!