BRING KNOWLEDGE TO YOU

Quy định chính sách riêng tư của PHP4dev


Tuyên bố quyền sở hữu riêng tư của Php4dev

Tất cả các quyền mô tả dưới đây được Php4dev thực hiện nghiêm túc:

  • Không thu thập thông tin cá nhân của bất kì người dùng nào khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Số lượng người dùng được lưu lại cho việc thống kê.
  • Thiết lập bảo vệ mã hóa thông tin nhạy cảm cho người dùng.

Thông tin cá nhân của người dùng

Tất cả thông tin chúng tôi không yêu cảu khai báo hoặc đăng kí thông tin.


Sử dụng Cookie

Php4dev sẽ sử dụng cookie của người dùng để giúp cải thiện hiệu năng của trình duyệt

Phục vụ cho:

  • Tăng tốc tộ tải trang
  • Phục vụ cho nội dung quảng cáo/dịch vụ

Không sử dụng cooike trong trường hợp

  • Thu thập thông tin cá nhân (nếu không có sự đồng ý)
  • Thu thập thông tin nhạy cảm (nếu không có sự đồng ý)
  • Bán/Chuyển thông tin cho bên thứ 3

Sử dụng cookie cho mục đích quảng cáo

Để duy trì và phát triển web phục vụ miễn phí cho người dùng, chúng tôi cung cấp cookie cho các bên quảng cáo để đảm bảo rằng bạn sẽ không phải xem lại các mục quảng cáo một cách nhàm chán.


Liên hệ với Php4dev

Mọi thông tin tư vấn, liên hệ, quảng cáo xin gửi về email: php4dev.com@gmail.com×


PHP4dev được xây dựng nhằm hỗ trợ lập trình viên Việt dễ dàng học và training kiến thức. Những ví dụ đơn giản, dễ hiểu giúp tiếp thu nhanh chóng. Tất cả những nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn chính thống như các Home Page của các ngôn ngữ. Chúng tôi không chắc chắn tuyệt đối những nội dung được viết chính xác. Bởi vậy nếu có lỗi xin vui lòng phản hồi lại với chúng tôi. Khi sử dụng, bạn phải đồng ý chấp nhận điều khoản sử dụng, lưu trữ cookie,quyền riêng tư.
Bản quyền 2017 thuộc về Mai Minh.

Thanks for your reading!